Aktualności

Forum Nowych Autonomii Sztuk

19.09.2017

Istniejące od trzech lat Forum Nowych Autonomii Sztuk (patrz:www.forumnowejautonomiisztuki.blog.pl) spotyka się na wyjazdowym wydarzeniu w elbląskiej Galerii EL. W sobotę 30 września o godz. 14.30 odbędzie się panel dyskusyjny, o godz. 19.30 wernisaż „Wystawa sztuki” oraz od godz. 20.15 wieczór performance.