Grajczak Krzysztof

Urodził się w 1969 r.

Ukończył studia w Instytucie Wychowania Palstycznego na Wydziale Malarstwa UMCS w Lublinie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami m.in. w Szwecji i Tunezji.