Data: 02.02.2015
Autor: Beata Branicka

28 Salon Elbląski

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do udziału w 28 Salonie Elbląskim.

Pobierz Regulamin XXVIII Salonu Elbląskiego.

Pobierz Kartę Zgłoszeniową

 

REGULAMIN  XXVIII  SALONU  ELBLĄSKIEGO

28.05- 15.07.2015

 1. Organizatorem wystawy XXVIII Salon Elbląski jest Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.
 2. Do udziału w wystawie organizator zaprasza artystów związanych ze środowiskiem elbląskim, akceptujących postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Artyści zainteresowani udziałem w XXVIII Salonie Elbląskim zgłaszają chęć udziału w wystawie poprzez wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na stronie www.galeria-el.pl oraz w sekretariacie Centrum Sztuki Galerii EL. 
 4. Artyści zobowiązani są dostarczyć wypełnione karty uczestnictwa (lub ich skany) na adres: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg lub e-mailowo na adres: marta@galeria-el.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015r.
 5. Wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa artyści zobowiązani się dostarczyć zdjęcia prac zgłaszanych na wystawę (maksymalnie 3 prace) na płycie CD/DVD lub drogą mailową. Specyfikacja plików graficznych: rozdzielczość 300 dpi.
 6. Artyści zgłaszają wyłącznie prace wykonane przez nich w ciągu ostatnich 2 lat, czyli te, które powstały nie wcześniej niż 1 września 2013r.
 7. Prace wykonane mogą być w dowolnej technice: malarstwo, rzeźba, tkanina, grafika, rysunek, fotografia, techniki własne i mieszane, instalacje, art-video.
 8. Nadesłany materiał zdjęciowy poddany zostanie ocenie Komisji, która w terminie do 10 kwietnia 2015r. wybierze prace, które zaprezentowane zostaną na wystawie. Decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu. O decyzjach Komisji artyści poinformowani zostaną przez organizatora. W skład Komisji wchodzą: Jarosław Denisiuk  – Dyrektor CS Galeria EL, Karina Dzieweczyńska – Kierownik Działu Inicjatyw Programowych i Reklamy / Specjalista ds. Kolekcji oraz Marta Demko – Specjalista ds. Edukacji / Kurator.
 9. Prace zakwalifikowane przez Komisję na wystawę autor pracy zobowiązany jest opatrzyć w metryczkę zawierającą: jego imię i nazwisko, tytuł pracy, datę powstania, technikę, ewentualną zgodę na sprzedaż i cenę autorską oraz dostarczyć do Centrum Sztuki Galeria EL w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2015 r.
 10. Wernisaż wystawy odbędzie się 28 maja 2015r. o godz.18.00. Wystawa czynna będzie do 5 lipca 2015r.
 11. Centrum Sztuki Galeria EL podejmując się roli pośrednika w sprzedaży wystawianych prac, w przypadku ich sprzedaży, zastrzega sobie prawo do doliczenia 15% ceny komisyjnej do ceny autorskiej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac, bez uiszczania honorariów autorskich. W przypadku prac zakwalifikowanych do wystawy, których reprodukcja ujęta będzie w towarzyszącym wystawie katalogu, organizator jest w stanie nieodpłatnie wykonać taką reprodukcję. W tej sytuacji należy kontaktować się z Martą Demko w celu ustalenia terminu wykonania zdjęcia.
 13. Organizator informuje, iż nie posiada możliwości ubezpieczenia prac na czas ich transportu i ekspozycji.
 14. Prace będą do odbioru po zakończeniu ekspozycji. Artyści zobowiązują się do ich odebrania w terminie nieprzekraczalnym do 30 lipca 2015r.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków organizacji XXVIII Salonu Elbląskiego udziela Marta Demko, tel. 55 625 67 83, e-mail: marta@galeria-el.pl
Dodaj komentarz