Andrzej Matuszewski

Andrzej Matuszewski (1924 r.) Urodzony w Poznaniu, studia ukończył na poznańskiej PWSSP w 1949 roku. Animator życia artystycznego w Poznaniu, założyciel Grupy R 55, późniejszy twórca i założyciel galerii Od Nowa, działającej w latach 1964-1969. Matuszewski jest twórcą szeregu akcji i działań, podczas których odbierał przedmiotom pierwotny sens i nadawał nowy, często niosący za sobą szereg alogicznych odwołań. Wymienić należy w tym miejscu "Widowisko" na jednym z placów w centrum Poznania w 1963 roku. Artysta podczas otwarcia wystawy rzeźb Juliana Boss-Gosławskiego otworzył ekspozycję rzeźb podpalając kurtyny przy akompaniamencie orkiestry. Był twórcą "zdarzeń", czyli swoistych environment wykonywanychz szaf ubraniowych, zaopatrzonych w system przycisków - jak w tablicach rozdzielczych, z wmontowywanymi wewnątrz rysunkami i skrawkami futra. Tworzył też cykle rysunków,w których łączył elementy geometryczne z odciskami własnego ciała, m.in. linii papilarnych. Transformował w ten sposób także znaki drogowe, drogowskazy i strzałki kierunkowe.

Na skwerze pomiędzy ul. 12-go lutego, al. Armii Ludowej i Trybunalską  znajduje się monumentalna rzeźba, której bryłę tworzą trzy, dynamicznie ułożone na sobie, owalne elementy. Płaszczyznę każdego z owali Matuszewski ozdobił kawałkami chromowanej blachy, w której jak w lustrze odbija się otoczenie. Kompozycja powstała podczas I Biennale Form Przestrzennych w 1965 roku. Jest to rzeźba należąca do najlepiej rozpoznawalnych i identyfikowanych przez mieszkańców Elbląga; spośród wszystkich form Otwartej Galerii była najczęściej reprodukowana na pocztówkachz Elbląga w latach 70. i 80. Rzeźba poddana konserwacji w 2003 roku. Pierwotnie umieszczona na pasie zieleni oddzielającym Al. Armii Krajowej od biegnącego wzdłuż jezdni chodnika.