Bohdan Załęski

Bohdan Załęski (1930) Artysta malarz, członek ZPAP od 1964 roku.

W centrum Parku im. M. Kajki natrafimy na jedną z najmniej efektownych prac I Biennale - realizację Bohdana Załęskiego. Autor umieścił tu bezpośrednio na podłożu kilkanaście zwróconych ku sobie pod różnymi kątami, sierpowato wygiętychi ostro zakończonych elementów.