Data: 30.04.2019
Autor: Joanna Mierzejewska

Ciało jako świątynia / Prelekcja i oprowadzanie

Centrum Sztuki Galeria EL oraz Karolina Kardas zapraszają na prelekcję pn:

"Ciało jako świątynia" 

oraz oprowadzanie po wystawie Karoliny Kardas "Świątynia".

Prelekcja zawierać będzie w sobie różne perspektywy zaproponowanego tematu w kontekście:

- historii architektury,

- historii sztuki,

- znaczenia ciała w kulturze chrześcijańskiej,

- mistyki: tu w szczególności zostanie omówione dzieło literatury duchowej „Zamek wewnętrzny” Teresy z Avila, także w kontekście prac intermedialnych artystki,

- fenomenologii Maurice’a Merleau-Ponty’ego.

Prelekcję poprowadzi autorka wystawy „Świątynia” Karolina Kardas. Artystka jest studentką studiów doktoranckich ASP w Krakowie i od trzech lat interesuje się motywem ciała jako świątyni w swoich działaniach twórczych.

Zrealizowano w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg

7 maja godz. 17.00

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, Elbląg,