Data: 02.08.2011
Autor: Beata Branicka

Bardzo wyjątkowy 26 Salon Elbląski

Już w najbliższy czwartek, 7 lipca o godz. 18 serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wernisaż XXVI Salonu Elbląskiego. Wyjątkowy z kilku względów.

26. edycja Salonu Elbląskiego obfituje w artystów już dobrze znanych elbląskiej publiczności, jak i debiutantów, którzy na pewno nie zostaną zapomniani po tej wystawie. Wśród licznych prac można znaleźć takie nazwiska jak: Janusz Hankowski, Jerzy Domino, Halina Różewicz-Książkiewicz, Waldemar Cichoń, Zbigniew Szmurło, Adriana Ronżewska? Kotyńska, Aleksandra Knedler, Kamil Rychcik, Konrad Kosacz czy Mariusz Owczarek.

Zgromadzone prace zaaranżowane zostały we wszystkich pomieszczeniach Galerii EL, w tym oddanych do użytku po remoncie krużganku i dawnej zakrystii. Ponadto, w ramach tegorocznej edycji zaplanowane zostały 3 większe ekspozycje prezentujące prace: zmarłego w ubiegłym roku znakomitego artysty i pedagoga Mirosława Czarnego, a także obchodzącego 80 urodziny elbląskiego artysty, literata i krytyka teatralnego Ryszarda Tomczyka oraz świętującego 40-lecie swojej pracy artystycznej Marka Wawryna. 

Podczas wernisażu uroczyście wręczony będzie Ryszardowi Tomczykowi tytuł Honorowego Obywatela Elbląga. Uchwałę w tej sprawie przyjęli elbląscy radni na ostatniej Sesji. Laudację wygłosi ksiądz infułat dr Mieczysław Józefczyk.

Dr Ryszard Tomczyk

Zajmuje się czynnie wieloma dziedzinami sztuki ? malarstwem, rysunkiem, literaturą, krytyką teatralną oraz literacką. Jest publicystą i recenzentem kultury, autorem licznych publikacji książkowych. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Plastyków i Członek Związku Literatów Polskich.

Urodzony w Radomiu, po II wojnie światowej wraz z rodziną przeprowadził się do Sopotu. W 1953 r. w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku ukończył filologię polską i podjął pracę nauczyciela w Elblągu, gdzie mieszka i tworzy do dziś.

W 1976 r. obronił doktoratu na Uniwersytecie Gdańskim, przedkładając dysertację poświęconą monografii olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. W tym też roku został członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest to wynik wieloletniej pasji malarskiej, która z latami przekształciła się w profesję. Aktywne zainteresowanie malarstwem i ogólnie sztukami plastycznymi doprowadziło do objęcia stanowiska dyrektora i komisarza Galerii EL (1980-1987). Galeria pod jego kierownictwem zmieniła swoją nazwę i profil działania z Laboratorium Sztuki na Centrum Sztuki, co znalazło swój wyraz w działaniach wyraźnie interdyscyplinarnych ? Warsztaty Twórców Młodego Pokolenia, Interdyscyplinarne Spotkania Twórcze, plenery, realizacje widowisk parateatralnych itp. Powołał do życia (1990) Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów, działający także obecnie.

Malarz, artysta plastyk Ryszard Tomczyk swoje prace plastyczne wystawiał na ponad 40 ekspozycjach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. Był współzałożycielem, długoletnim prezesem, członkiem prezydium oraz animatorem działań Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK) w latach 1966-1990. Prezes Związku Teatrów Amatorskich w Elblągu (1962-1973). Założyciel i prezes (od 2000 r.) Stowarzyszenia Autorów. Elbląski Klub Autorów (SEKA). W latach 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej w Elblągu ? przewodniczącym Komisji Infrastruktury Społecznej.

Ryszard Tomczyk jest inicjatorem i redaktorem pism i periodyków: ?Elbląski Magazyn Ilustrowany? (?EMIL? ? 1991-1992), ?Kwartalnik Elbląski ?TygiEL? (założony w 1991 r. redagowany i ukazujący się także aktualnie), dwutygodnik ?Jednak Centrum? (1998), dwutygodnik ?Regiony? (1998-2001). Utrzymuje stałą współpracę jako eseista i krytyk z periodykami o zasięgu krajowym: ?Poezja dzisiaj?, ?Autograf?, ?Ulica Wszystkich Świętych? i wieloma innymi.

Poza tekstami prasowymi, publicystycznymi, krytycznymi i esejami jest autorem licznych książek, w których znajdują swoje odbicie jego zainteresowania, pasje, a także problemy społeczne regionu oraz miasta. Dorobek literacki to m.in. ksiązki: ?Spectaculum. Kabaretowe rym oklepanki? ? 1981; ?Życie kulturalne w Elblągu w latach 1945-1985? ? 1987; ?Na własne życzenie? ? 1995; ?Rogi Melpomeny? ? 2000; ?O, Gród!?ale nieplewiony? ? 2000; ?Bedeker elbląski? ? 2000; ?Było, minęło. Opowiadania domowe? ? 2001; ?Skaza? ? 2002; ?Pakamera? ? 2002; ?Recenzje literackie? (trzy zbiory wydane w latach 2002, 2005 i 2009); ?Zadra. Kruszenie piedestału? ? 1996; ?Tobół? ? 2004; ?Nie samym chlebem? ? 2008; ?Schody. Teksty do powieści? ? 2010.

Ryszard Tomczyk za twórczość artystyczną i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany licznymi nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, dwukrotnie nadaną odznakę Zasłużonego Działacza Kultury oraz Medal dla Zasłużonego Działacza Kultury. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Wojewody Elbląskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. W dziedzinie ?kultura?, otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg za rok 2005. Szczególnie sobie ceni nagrodę ?Poezji Dzisiaj? za konstruktywną krytykę literacką, przyznaną mu z okazji Światowego Dnia Poezji 2005, a także nagrodę kulturalną tygodnika ?Fakty?, jaką został wyróżniony w 1987 roku.