Data: 19.09.2017
Autor: Beata Branicka

Forum Nowych Autonomii Sztuk

Istniejące od trzech lat Forum Nowych Autonomii Sztuk (patrz:www.forumnowejautonomiisztuki.blog.pl) spotyka się na wyjazdowym wydarzeniu w elbląskiej Galerii EL. W sobotę 30 września o godz. 14.30 odbędzie się panel dyskusyjny, o godz. 19.30 wernisaż „Wystawa sztuki” oraz od godz. 20.15 wieczór performance.

"Czy autonomia sztuki jest dzisiaj możliwa i potrzebna? Jeśli tak, to jaka: niedokonana, an/achroniczna, rozmyślnie naiwna, symulowana, a może trans/kontekstualna? Autonomia nie/możliwa, ale konieczna? 
Przed sztuką, zwłaszcza naszego kraju, staje dziś ogromne i trudne wyzwanie – szukać momentów wykroczenia poza schematy i procedury instytucjonalnego artworld. Poza zestaw ekspertów i artystów „ostatecznie aktualnych”. Poza obowiązujące przymusy reaktywności i funkcjonalności. Poza zaklęte koło „słusznych furii i sprawiedliwych pogard”, które redukują nasze życie do czarno/białego schematu samych skrajności. Przed sztuką – jak zresztą zwykle – najtrudniejsze zadanie: aby pomimo wszystko być sztuką. Aby ocalić wielobarwność i wielowymiarowość. I przytomność." Koordynator zdarzenia: Sławomir Marzec

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
Roman Kubicki, 
Sławomir Marzec, 
Paweł Możdżyński, 
Karolina Staszak, 
Jan S. Wojciechowski
Jarosław Denisiuk

Na wystawie zobaczymy prace:
Marta Bosowska, 
Justyna Kabala, 
Marek Konieczny, 
Anna Koźbiel, 
Przemysław Kwiek, 
Jarosław Lustych, 
Wiesław Łuczaj, 
Ryszard Ługowski, 
Sławomir Marzec, 
Jan Niksiński, 
Jan Rylke, 
Tomasz Sikorski, 
Paulina Sylwestrowicz, 
Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, 
Adam Walas, 
Jan S. Wojciechowski, 
Tomasz Zawadzki

performance przedstawią:

Marta Bosowska, 
Przemysław Kwiek, 
Ryszard Ługowski, 
Sławomir Marzec, 
Jan Rylke, 
Tomasz Sikorski, 
Jan S. Wojciechowski. 

Wstęp wolny