Data: 16.03.2017
Autor: Beata Branicka

29 Salon Elbląski - wyniki kwalifikacji

3 marca 2017 r. w Centrum Sztuki Galerii EL odbyły sie obrady komisji, kwalifikującej prace do wystawy 29 Salonu Elbląskiego. Wernisaż wystawy odbędzie 11 maja 2017 r.

W skład komisji weszli: Jarosław Denisiuk – dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL, Karina Dzieweczyńska – kierownik Działu Inicjatyw Programowych i Reklamy Centrum Sztuki Galerii EL oraz Ryszard Kowalewski – prezes okręgu gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Do konkursu zgłosiło się 55 artystów. Wszyscy z nich spełnili warunki formalne, dopuszczające do konkursu. Każdy z artystów mógł zgłosić maksymalnie 3 prace. W głosowaniu odrzucono całkowicie zgłoszenia 12 artystów oraz 17 pojedynczych prac.

Poniżej pełen protokół obrad oraz lista osób dopuszczonych do 29 Salonu Elbląskiego.

PROTOKÓŁ I LISTA OSÓB