Data: 27.04.2017
Autor: Beata Branicka

Konkurs plastyczny 780-lecie Elbląga

Prezydent Miasta Elbląga, Centrum Sztuki Galeria EL i Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym, związanym z rocznicą 780-lecia Elbląga. Termin składania prac: 26 maja 2017

Konkurs skierowany jest dzieci i młodzieży w wieku 3–19 lat. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej. Tematyka prac konkursowych nawiązywać powinna do obchodów 780. rocznicy założenia
Elbląga. Prace plastyczne powinny/mogą zawierać wątki związane z Elblągiem, odnosić się do jego historii, teraźniejszości, rozpoznawalnych i ważnych miejsc oraz postaci, rocznicy 780-lecia; mogą też być swego rodzaju refleksją nad znaczeniem Elbląga w świadomości autora pracy.
Prace oceniane będą w 6 kategoriach:
a) 3-6 lat – prace w dowolnej technice plastycznej,
b) 6–9 lat – prace w dowolnej technice plastycznej,
c) 9–12 lat – prace w dowolnej technice plastycznej,
d) 13–19 lat – plakat,
d) 13–19 lat – prace w dowolnej technice plastycznej,
e) 13–19 lat – prace multimedialne-dźwiękowe, fotograficzne, video.

Każdy z uczestników składa jedną pracę, każda powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, kontakt telefoniczny i mailowy. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 5 czerwca 2017 r. Prace oceniać będzie 4 osobowa komisja w składzie: Edyta Lichacz, Jarosław Denisiuk, Zbyszek Opalewski, Mariusz Owczarek. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach oraz nagrodę Grand Prix. 9 czerwca 2017 nagrodzone prace zostaną wystawione na wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Galeria EL.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania TUTAJ