Data: 16.07.2015
Autor: Beata Branicka

Półwiecze inspiracji - konferencja naukowa

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na konferencję „Półwiecze inspiracji – Biennale Form Przestrzennych a dzisiejsza sztuka w przestrzeni”, zorganizowaną w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych, a obejmującą w interdyscyplinarny sposób problematykę Biennale Form Przestrzennych. Konferencja odbędzie się 22 lipca br. od godz. 16.00 do godz. 18.00 w nawie głównej Galerii EL.

Kluczowym pojęciem konferencji będzie ZMIANA. Uczestnicy prześledzą zmiany w sztuce w przestrzeni publicznej od lat 60. do dzisiaj, zmiany strategii sztuki, zmiany samej przestrzeni publicznej naszych miast. Podnoszone zagadnienia i problemy pozwolą szukać odpowiedzi na pytanie, jak mogłoby dziś wyglądać Biennale Form Przestrzennych – a tym samym – jaka jest obecna kondycja sztuki w przestrzeni publicznej.
50 lat, jakie upłynęło od I Biennale, spowodowało, że w samym Elblągu zatarło się znaczenie i doniosłość tego bezprecedensowego wydarzenia. Na zbiór form przestrzennych z I Biennale składa się 46 rzeźb rozsianych po całym Elblągu, których obecność w pejzażu miasta stała się tak oczywista dla większości elblążan, że na co dzień prawie niedostrzegalna. Dedykując zatem Biennale Form Przestrzennych odrębną Konferencję, pragniemy przywrócić należytą rangę temu wydarzeniu, jak i powstałym wówczas formom.

W pierwszej części konferencji odbędą się wystąpienia profesorów, z których każdy przedstawi swoje refleksje, wynikające również z osobistych doświadczeń, szeroko odnoszące się do tematu elbląskich form przestrzennych jak i ich skutków dla współczesnej sztuki.

Przemyślenia i wnioski ujęte w określonych zagadnieniach przedstawią:
1/ prof. Waldemar Baraniewski: „I Biennale Form Przestrzennych w perspektywie historii sztuki”,
2/ prof. Maciej Szańkowski: „Dla mnie zaczęło się w Elblągu. Rzeźba w przestrzeni otwartej na tle własnej drogi, doświadczeń i dokonań”,
3/ prof. Jan Wojciechowski: „Biennale Form Przestrzennych jako ewenement kulturowy. Zjazd Marzycieli – casus neoawangardy",
4/ prof. Mirosław Duchowski: „Biennale Form Przestrzennych z perspektywy dzisiejszej sztuki w przestrzeni publicznej".

Drugą częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym, oprócz prelegentów, udział wezmą zaproszeni goście: Eulalia Domanowska, dr Piotr Bernatowicz (Galeria Arsenał Poznań), dr Łukasz Ronduda, Jarosław Denisiuk (Galeria EL). Moderator: Michał Suchora (BWA Warszawa)

Konferencji towarzyszyć będą działania artystyczne w przestrzeni publicznej studentów warszawskiej ASP przygotowane pod kierunkiem prof. Mirosława Duchowskiego.

WSPÓŁPRACA: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie

Konferencję dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

- - - - - - - - - - - - - -

PRELEGENCI:

WALDEMAR BARANIEWSKI – profesor w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również problematyką krytyki artystycznej i historią kontaktów artystycznych polsko-niemieckich. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

MACIEJ SZAŃKOWSKI – artysta rzeźbiarz, w latach 1982-2003 profesor PWSSP w Poznaniu (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu) i od roku 1996 profesor Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

STANISŁAW JAN WOJCIECHOWSKI – artysta, krytyk sztuki, animator kultury, kulturoznawca, autor wielu publikacji na temat kultury, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Antropologii Kultury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MIROSŁAW DUCHOWSKI – artysta funkcjonujący na równi w sztuce i projektowaniu. Autor 60 wystaw indywidualnych i blisko 100 projektów architektonicznych i artystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

PANELIŚCI:

EULALIA DOMANOWSKA – historyk sztuki, niezależny krytyk sztuki, niezależny kurator wystaw i nauczyciel historii sztuki; specjalizuje się w sztuce w przestrzeni publicznej. Studia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski (historii sztuki), Uniwersytet w Umeå (Szwecja). Pracowała m. in. w: Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Centrum Animacji Kultury w Warszawie. Obecnie związana z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

PIOTR BERNATOWICZ – reprezentuje Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wieloletni redaktor naczelny magazynu „Arteon”. Zrealizował szereg projektów wystawienniczych, m.in. cykl wystaw „Zmiana Warty. Młoda Sztuka w Starym Browarze", projekt wystawienniczy i kolekcjonerski pt. „Figuranci", wystawę grupy brytyjskich artystów Johna Cake'a i Warrena Neave'a pt. „Art Craziest Nation", wystawy Laureatów Nagrody Arteonu. Od 2014 roku – dyrektor poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na związkach architektury ze sztuką environment.

ŁUKASZ RONDUDA – historyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się sztuką współczesną i filmem. Redaktor publikacji: „1,2,3 Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum” (Sternberg Press 2007), „Polska Nowa Fala, historia fenomenu którego nie było” (Warszawa 2008). W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu sztuki współczesnej, estetyki, historii awangardy, strategii kuratorskich, zagadnień filmu powszechnego i filmu animowanego.

JAROSŁAW DENISIUK – dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL, historyk i kurator sztuki (historia sztuki na UAM w Poznaniu, studia podyplomowe – Zarządzanie na Akademii Koźmińskiego w Warszawie); redaktor Przewodnika „Otwarta galeria. Formy Przestrzenne w Elblągu” (Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2006); redaktor publikacji „Elbląg konceptualny” (Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2011) oraz „Notatnika Robotnika Sztuki" (Elbląg 2009) wraz z reprintem kolekcjonerskim pięciu tomów oryginalnych numerów NRS. Autor wielu tekstów krytycznych zamieszczanych w kwartalniku „Tygiel”, tygodniku „Tydzień w Elblągu”.