Data: 10.10.2017
Autor: Beata Branicka

Praca w Galerii EL

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, ul. Kuśnierska 6 ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: gł. specjalisty / specjalistki ds. promocji i komunikacji (wymiar czasu pracy: 3/4 etatu), bileter - recepcjonisty /bileterki - recepcjonistki (wymiar czasu pracy: 1 etat).

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2017 r.

Główny specjalista / specjalistka ds. promocji i komunikacji

1) Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki, kulturoznawstwa lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku, 
 • umiejętność budowy materiałów tekstowych, przygotowywanie graficznych form przekazu: prezentacji multimedialnych, infografik, bannerów itp.
 • znajomość środowiska social media
 • znajomość języka obcego

2) Wymagania dodatkowe:

 

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

 

Zakres zadań:

 • budowa strategii promocyjno-informacyjnej instytucji
 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z mediami 
 • organizacja wydarzeń kulturalnych
 • odpowiedzialność za obieg informacji wewnętrznej instytucji
 • aktualizacja i redakcja strony internetowej oraz profili społecznościowych

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy

 

 

Bileter - recepcjonista / bileterka - recepcjonistka

1) Wymagania niezbędne: 

 

 • wykształcenie min. średnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • mile widziana znajomość języka obcego

 

2) Wymagania dodatkowe:

 

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

 

Zakres zadań:

 • sprzedaż biletów, wydawnictw i gadżetów
 • odpowiedzialność za kasę
 • kontakt z klientem
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu, mienia instytucji 
 • dbałość o stan czystości pomieszczeń służbowych

Uwaga: praca ma charakter zmianowy, również w trybie weekendowym

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV
 • kserokopie świadectw pracy
***

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- elektronicznie na adres: jardenis@gmail.com
- listownie na bądź osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 26.10.2017 r.

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)” 

Inne informacje:

 • Zastrzegamy kontakt z wybranymi ofertami
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej instytucji: www.galeria-el.pl
 • Aplikacje osób nie zakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie Galerii EL, pozostałe po 30 dniach ulegną zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 055 625 67 84, kadry: Beata Kiszka