Data: 19.12.2006
Autor: Jarosław Denisiuk

Promocja książki "Otwarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu - przewodnik"

tekstów źródłowych oraz mapkę rozmieszczenia form przestrzennych w Elblągu wraz z propozycją trasy ich zwiedzania.
Książka jest pierwszą zwartą publikacją o charakterze popularno-naukowym i łączy w sobie funkcje przewodnika oraz materiału pomocniczego tym z naukowców, badaczom którzy zechcą wpisać elbląskie doświadczenia z przestrzenią miasta w szerszy kontekst sztuki polskiej. "Otwarta Galeria ..." powstawała też z myślą o mieszkańcach Elbląga, z nadzieją, że przewodnik przyczyni się do przywrócenia i odświeżenia znaczeń artystycznych i ideowych metalowych rzeźb.
Dla wielu artystyczny sens idei sprzed lat 40 jest obcy i nie do końca zrozumiały - czego efektem i dowodem są ataki wandali na formy przestrzenne, świadome ich niszczenie. Stąd za jeden z celów, jaki stawialiśmy sobie przed tym wydawnictwem jest skłonienie elblążan do refleksji nad przestrzenią własnego miasta, obecnością w jego pejzażu metalowych rzeźb.
Z uwagi na praktyczny cel publikacji wykazem szerszej informacji objęto te z form, które istnieją do dnia dzisiejszego i stanowią tę niespotykaną galerię otwartą w mieście. Realizacje, które z przyczyn rozmaitych nie istnieją, zostały zdemontowane, bądź ich los jest nieznany, zostały uwzględnione jako element niezbędnego, kronikarskiego dodatku.

 

"Owarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu - przewodnik"
red. Jarosław Denisiuk, s. 260, il. 150, mapa
Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2006
ISBN 83-916894-8-4