Data: 10.07.2017
Autor: Beata Branicka

Promocja książki Ryszarda Tomczyka "Biomowisko"

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na promocję najnowszej książki Ryszarda Tomczyka pt.:"Biomowisko". Spotkanie odbędzie się 13 lipca o godz. 18. Wstęp wolny.

"Biomowisko" to ostatnia, piąta książka z cyklu "Spadanie", na który składają się pozycje "Pakamera"(2002), " Tobół"(2004), "Schody"(2010), "Podróżujący"(2015). Rzecz, podobnie jak wszystkie części poprzednie, przynależy do pogranicza gatunków, jest w tym samym stopniu subiektywnym zapisem rzeczywistości i domniemanych wydarzeń, jak i konstatacją zdarzeń z rzeczywistego świata, w najwyższym stopniu rozrachunkiem ze zjawiskami niekoniecznie wydumanymi, z ułomnościami życia, w wysokim stopniu również ze sobą jako istnieniowcem i artystą - malarzem i pisarzem. Rzecz nie przestaje być również esejem, co ma swoje przyczyny w nasilającej się z wiekiem skłonności do rozumienia rzeczy i zjawisk, do ujmowania ich w ambiwalencjach oraz do medytacji o naturze istnienia, o sztuce i literaturze, po prostu o życiu.

***

Ryszard Tomczyk (ur. 4 kwietnia 1931 w Radomiu) – polski malarz, rysownik, teoretyk oraz krytyk sztuki i literatury, pisarz, publicysta związany z Elblągiem.
Ukończył filologię polską w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w 1953. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę nauczyciela polonisty w Elblągu, gdzie mieszka i tworzy do dziś.
Od połowy lat 60. współpracował jako recenzent i publicysta kulturalny z prasą Wybrzeża i regionu elbląskiego, wspomagając też w działaniach organizacyjnych założyciela Laboratorium Sztuki Galeria EL – Gerarda Kwiatkowskiego, aż do jego wyjazdu z Polski w styczniu 1974. W 1976 obronił doktorat w Uniwersytecie Gdańskim (monografia olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza) i w tym też roku został członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków, bowiem od wielu lat oddawał się pasji malarskiej, która z czasem przekształciła się w profesję. W latach 1980–1987 dyrektor i komisarz Galerii EL, która zmieniła wówczas nazwę z Laboratorium Sztuki na Centrum Sztuki. Postawił wyraźnie na działania interdyscyplinarne, czego przejawem były m.in. imprezy – Interdyscyplinarne Spotkania Twórcze, Warsztaty Twórców Młodego Pokolenia, plenery, realizacje widowisk parateatralnych itp. Za jego kierownictwa w Centrum Sztuki Galeria EL działali i wystawiali m.in.: Jan Berdyszak, Waldemar „Disney” Bochniarz, Izabella Gustowska, Bożena Kowalska, Krzysztof Knittel, Danuta Mączak, Roman Muszyński, Lech L. Przychodzki, Andrzej Rzymkowski, Józef Robakowski, Ryszard Winiarski, Ewerdt Hilgemann, Jurgen Blum-Gerard Kwiatkowski, Brygida Ingrid Mrozek, Marceli Bacciarelli, Jerzy Zabłocki, Władysław Jackiewicz. Członek Rady Wojewódzkiej PRON województwa elbląskiego. Był redaktorem pism: „Elbląski Magazyn Ilustrowany” („EMIL”: 1991–1992), dwutygodnik „Jednak Centrum” (1998), „Regiony” (również dwutygodnik, 1998–2001).
W 1990 powołał do istnienia Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów i nawiązujący do edytowanego wcześniej pisma galerii „Galeria El” – Kwartalnik Elbląski „TygiEL”, który założył w 1991 i który redaguje do dnia dzisiejszego.
W malarstwie reprezentuje pogranicze surrealizmu (w jego wcześniejszym okresie, tj. z wyraźnymi akcentami społecznymi) ekspresjonizmu i abstrakcjonizmu. Przez lata stosował głównie farby olejne i akrylowe, od około 15 lat przeważają techniki własne.
Pomiędzy wystawami (ponad 40 ekspozycji indywidualnych, drugie tyle zbiorowych) pisze książki, z których najgłośniejszymi stały się Zadra. Kruszenie piedestału (1996) i Było, minęło. Opowiadania domowe (2001), Pakamera (2002), Tobół (2003), Nie samym chlebem (2008) oraz Schody (2010). Stale współpracuje jako eseista i krytyk z „Poezją dzisiaj”, „Autografem”, „Ulicą Wszystkich Świętych” i wieloma pismami krajowymi. Członek Związku Literatów Polskich. 30 czerwca 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej Ryszardowi Tomczykowi nadany został tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.