Data: 13.02.2019
Autor: Joanna Mierzejewska

Ogłoszenie o przetargu

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony nr 513577-N-2019 na "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z modernizacją urządzeń technologii widowiskowej w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" w ramach projektu „Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu".

Treść ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne załączniki znajdziecie Pańswto w BIP-ie Centrum Sztuki Galerii EL

http://bip.galeria-el.pl/?page=articles&cat=7&ShowOne=56&fpage=1