Data: 05.11.2018
Autor: Katarzyna Grzymska

Wystawa Sławomira Lipnickiego "Omdlenie"

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Sławomira Lipnickiego "Omdlenie", który odbedzie się 8.11.18. o godzinie 18.00. Wstep na wernisaż jest bezpłatny. 

Wystawa Sławomira Lipnickiego w Galerii EL, to rodzaj nakładających się wzajemnie interpretacji i multiplikowanych rekonstrukcji, dla których punkt wyjścia stanowi apoteozująca hitlerowski reżim twórczość Leni Riefenstahl. Piętnaście lat temu, pokazując zdjęcia Riefenstahl z berlińskiej Olimpiady w roku 1936, Lipnicki zreinterpretował je w aktualnych kontekstach, uruchamiając u swoich widzów efekt lustra („Olimpiada-Lustro Narcyza”). Dzisiaj, przez powrót do Leni Riefenstahl oraz do tamtej wystawy, artysta rekonstruuje zarówno jej, jak i własne dokonanie. Przedstawiając je w ostrym, laboratoryjnym świetle, jak pod lupą stawia to, co Leni zrobiła – winna przy tym, czy niewinna – oraz to, co sam o tym kiedyś myślał, przejęty niegasnącą żywotnością syndromu świadka, skłonny do oskarżeń o bierność i bijący na alarm, jak budzik dla śpiących współczesnych (za http://www.galeria-el.pl/blog/o-slawomira-lipnickiego-sztuce-przerwania.html). 

Tematyka prac Sławomira Lipnickiego ogniskuje się wokół ciał sportowców zatrzymanych w kadrze obrazu, jednak inspirację artysty nie stanowi bezpośrednia obserwacja zawodów i rozgrywek sportowych. Artysta wprowadza nas w przestrzeń malarskiej instalacji, gdzie szyby oddzielające widza od obrazów pełnią jednocześnie role okna panoramicznego, umożliwiającego obserwację sportowej akcji. Przedstawione ciała, uchwycone w ułamkowym epizodzie, zamrożone są w jednym z czterech żywiołów. Woda, powietrze, ziemia i ogień są dla sportowca niewidocznym przeciwnikiem, z którym musi się zmierzyć, zdobyć, pokonać. Określają także symbolikę obecną w olimpijskich zmaganiach od czasów greckich, podkreślając kontinuum trwania tradycji olimpijskiej, niezależnej od zmiennych nurtów historii.

Kurator: Karina Dzieweczyńska

Sławomir Lipnicki- urodzony w 1972 roku w Gdańsku. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w 2000 roku. Jest również absolwentem teologii w Gdańskim Instytucie Teologii. Od roku 2001 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni; doktor habilitowany. Laureat Nagrody Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej InSpiracje (2008). Obecnie pracuje w Katedrze Podstaw Rysunku i Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Jego prace mają głębokie tło społeczne i filozoficzne. W swojej twórczości często wykorzystuje fotografię dokumentalną oraz zdjęcia rodzinne, reinterpretując zawarte w nich znaczenia.