Architektura przymusu

03.10.2013 - 24.11.2013

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy "Architektura Przymusu", który odbędzie się 3 października o godz. 18

Problemem badawczym, wokół którego koncentrują się zainteresowania uczestników projektu, są szeroko rozumiane a mające rozmaite wcielenia dyscyplinujących funkcji architektury. Począwszy od „łagodnych” form kontroli, jak szkoła czy przedszkole, aż po tak zwane instytucje „totalitarne” (więzienia, szpitale psychiatryczne). Inspiratorami naszych poszukiwań są między innymi Michel Foucault oraz Erving Goffman. Obok problemu badawczego stawiamy także przed sobą zdanie metodologiczne. W badaniu tym równie istotny jest wymiar epistemologiczny. Poznanie poprzez socjologiczne badania naukowe oraz poznanie poprzez działania artystyczne może doprowadzić do nowych, interesujących wniosków. Oba działania prowadzone były w tym przedsięwzięciu paralelne. Ich efekty prezentujemy w wystawie. (Marek Domański)

W czerwcu 2013 została wydana książka, zatytułowana "Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury". Wydawnictwo zawiera zgromadzony w czasie badań materiał wizualny i wybrane teksty kilku autorów.

Prof. Krzysztof Olechnicki w recenzji wydawniczej napisał:

Praca zbiorowa „Architektura Przymusu” stanowi oryginalną próbę socjologicznego zmierzenia się z rzadko eksplorowanym polem problemowym. Tym, co w największym stopniu buduje merytoryczną wartość „Architektury przymusu” jest rzadko spotykana, nowatorska konstrukcja tomu, zasadzająca się na wyodrębnieniu dwu ściśle ze sobą powiązanych trybów narracji: werbalnej - analiz różnych egzemplifikacji zjawiska, oraz wizualnej - zestawów fotografii korespondujących i analizujących przypadki. Dwoistość narracji nie tylko umożliwia recepcję książki na różnych poziomach, ale również udanie łączy w jednym tomie walory poznawcze przedsięwzięcia naukowego i przedsięwzięcia artystycznego.

Artyści, biorący udział w wystawie:

Herman van den Boom
Artur Chrzanowski
Dagmara Bugaj
Marek Domański
Weroniki Łodzińska-Duda
Tomasz Ferenc
Konrad Grajner
Bartek Łukaszonek (wideo)
Wiktor Skok (wideo)

Facebook

Wróć