Elbląg Plastyczny: Jerzy Domino - grafika

04.12.2014 - 04.01.2015

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę grafiki Jerzego Domino, której wernisaż odbędzie się w Galerii Laboratorium 4 grudnia o godz. 18. To już ostatnia odsłona tegorocznego cyklu "Elbląg Plastyczny".

Jerzy Domino (ur. 1957 r.) ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1985 r.) oraz Konserwację Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych (1987 r.). W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zajmuje się grafiką, ze szczególnym uwzględnieniem techniki linorytu i drzeworytu. Wiele jego prac poświęconych jest tematyce elbląskiej. Wykształcenie i całkiem osobiste pasje związane z dawną architekturą i sztuką spowodowały, że od lat wypełnia szkicowniki rysunkami i akwarelami z widokami miejsc odwiedzanych podczas prywatnych i służbowych podróży. Wiele prac posiada w tej chwili nie tylko wartość artystyczną, ale i dokumentacyjną, gdyż przedstawione obiekty, fragmenty zabudowy miejskiej i wiejskiej przestały istnieć lub bardzo się zmieniły.

Brał udział w kilkunastu wystawach ogólnopolskich i zagranicznych m.in. w Niemczech, Kanadzie, Włoszech, Szwecji i Litwie. Jego prace często prezentowane są w galeriach Elbląga, m.in. w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Muzeum Archeologiczno–Historycznym, Galerii „Filar Sztuki” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Jest autorem rozdziałów poświęconych historii rozwoju przestrzennego, architektury i sztuki w wielotomowej Historii Elbląga (2005). Jego artykuły ukazują się m.in. w „Elbląskich Studiach Muzealnych”, „Roczniku Elbląskim”, „Mówią Wieki”. Pracuje w elbląskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Wystawa będzie czynna do 4 stycznia 2015 r.

Wróć