Geometria ekranu - geometria obrazu

07.07.2016 - 08.09.2016

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę zbiorową „Geometria ekranu – geometria obrazu”, której wernisaż odbędzie się w czwartek, 7 lipca 2016 r., o godz. 18.00. Wystawa czynna do 8 września 2016 r.

W prezentacji biorą udział: Codemanipulator, Dariusz Gajewski, Tomasz Jędrzejko, Jakub Matys, Aleksander Olszewski, Jan Pamuła, Sławomir Plewko, Zbigniew Romańczuk, Mikołaj Sęczawa, Mark Starel, Przemysław Suliga, Maciej Zdanowicz. 

Przygotowywana ekspozycja opiera się na pracach artystów sięgających po język geometrii, dotykających pogranicza mediów analogowych i cyfrowych. Istotny punkt rozważań stanowi pojęcie obrazu, malarstwa, grafiki w dobie powszechnej digitalizacji, również próba odpowiedzi na pytania w jaki sposób nowe narzędzia, warsztat, przestrzeń wirtualna wpływają na sposób wypowiedzi, formę plastyczną. 
Prezentowana wystawa wpisuje się w większy projekt konstytuowania i animowania nurtu Geometrii Dyskursywnej (Discursive Geometry. Przytoczone pojęcie wiązane jest z twórczością artystów z nurtu geometrii, jednak odżegnujących się od wąsko rozumianego formalizmu, estetycznych kalkulacji, podejmujących dialog z otaczającą rzeczywistością, jej wszelkimi aspektami. W ramach czynionych dyskusji, rozmów zauważa się, iż geometria, której istotną właściwością jest uniwersalizm, pomimo wielokrotnych prób jej deprecjacji na nowo definiuje swą rolę i postać w sztuce. Jednym z przejawów owego renesansu jest geometria obrazu cyfrowego, stanowiąca wyraz matematyczności, logiki systemów komputerowych. Sztuka nowych mediów i to, co się sytuuje wokół niej stanowi odbicie współczesności, w której zacierają się granice między tym co realne, a wirtualne, analogowe i cyfrowe. 

Wróć