Krajobraz jako byt. Wystawa poplenerowa

13.05.2012 - 23.05.2012

Organizatorzy pleneru Krajobraz jako byt, Centrum Sztuki Galeria EL oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, zapraszają na wystawę prac uczestników pleneru, odbywającego się aktualnie w Łęczu. Wernisaż wystawy odbędzie się 13 maja o godz. 18 w Krużganku Galerii EL.

Plener organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu LIFEscape, dofinansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Projekt ma na celu wypracowanie wzorców ochrony krajobrazu, które zostaną najpierw zastosowane w gminie Tolkmicko (położonej na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej) przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a później mogą być przełożone na inne rejony Polski oraz na region Południowego Bałtyku. Cel ten ma być zrealizowany w oparciu o współpracę międzynarodową specjalistów z dziedzin powiązanych z zarządzeniem i ochroną krajobrazu: przyrodników, prawników, przedstawicieli samorządów lokalnych. Partnerem wiodącym projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działa Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu. Organizatorem pleneru jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej razem z Centrum Sztuki Galeria EL.

Celem organizowanego pleneru jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, uwrażliwianie na piękno krajobrazu naturalnego i kulturowego, integracja środowisk artystycznych i twórczych.

Artyści biorący udział w plenerze pochodzą z Elbląga, Olsztyna, Gdańska i Ciechanowa. Na wystawie zobaczymy prace 14 artystów: Ewy Niewolskiej (malarstwo), Rity Wójcik (malarstwo), Patrycji Janty-Lipińskiej (malarstwo), Lecha Sokolla (malarstwo), Benedykta Kroplewskiego (malarstwo), Zbyszka Opalewskiego (malarstwo), Jerzego Kosacza (malarstwo), Marka Zalewskiego (malarstwo), Anny Taut (malarstwo), Małgorzaty Witschenbach (malarstwo), Marka Świąteckiego (pastele), Krzysztofa Koseckiego (fotografia), Grzegorza Hryniewicza (fotografia) i Waldemara Cichonia (rzeźba).

Wystawę będzie można oglądać do 23 maja.

Wróć