Medialny Stan Wyjątkowy

12.01.2012 - 26.02.2012

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza Medialny Stan Wyjątkowy. Efekty jego wprowadzenia będzie można poznać już 12 stycznia – także wyjątkowo - o godz. 17.30 podczas otwarcia multimedialnej wystawy, prezentującej prace pedagogów oraz studentów obecnego II roku Katedry Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wspólne skonfrontowanie prac na jednej wystawie wykładowców i wychowanków Katedry jest doskonałą okazją do sprawdzenia istniejącego potencjału artystycznego oraz daje możliwość zweryfikowania zachodzących między nami relacji w kontekście procesu dydaktycznego.

W październiku 2010 r. rozpoczęła działalność Akademia Sztuki w Szczecinie – nowa, państwowa uczelnia artystyczna, a wraz z nią Katedra Nowych Mediów, badająca transgraniczną sztukę najnowszych technologii – multimedia. Program kształcenia uwzględnia wyjątkową specyfikę Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzone jest obecnie kształcenie zarówno na kierunkach muzycznych jak i plastycznych. Kluczowym polem zainteresowań jest zatem przestrzeń powstająca na styku tych dwóch dziedzin sztuki. Na wystawie można będzie zobaczyć prace artystów, należących do ścisłej czołówki polskiej sceny artystycznej oraz prace studentów, które są wynikiem eksperymentu realizowanego w podczas procesu dydaktycznego. Kamilowi Kuskowskiemu – profesorowi i kierownikowi Katedry, udało się ściągnąć do grona pedagogów znaczące nazwiska z obszaru szeroko pojmowanych sztuk wizualnych, warto wymienić choćby Łukasza Skąpskiego, Andrzeja Wasilewskiego, Zorkę Wollny, Agatę Michowską czy Annę Orlikowską. Wspólnym mianownikiem dla wystawy jest w dużym uogólnieniu myślenie konceptualne, które jest istotnym elementem w budowaniu własnego języka wypowiedzi artystycznej. Oprócz wspomnianych już powyżej nazwisk, na wystawie znajdą się prace: Kamila Kuskowskiego, Waldemara Wojciechowskiego, Agaty Zbylut, Agaty Michowskiej, Piotra C. Kowalskiego, Zbigniewa Taszyckiego, Roberta Knutha, Aleksandry Ska, Krzysztofa Keda Olszewskiego, Danuty Dąbrowskiej i Piotra Klimka.

Wystawa czynna: 12.01.2012-12.02.2012


Wróć