Mieczysław Wiśniewski / Retrospektywa

24.05.2019 - 23.06.2019

"Geometria jest pięknem" - to jedno zdanie z wypowiedzi Mieczysława Wiśniewskiego w sposób krótki, ale jednocześnie precyzyjny i adekwatny nakreśla jego podejście do myślenia o sztuce. tej przynajmniej, którą sam uprawiał. Z wielką radością zapraszamy Państwa do, z pomocą tej wystawy, przybliżenia sobie jego twórczości.

Mieczysław Wiśniewski (1929-2018). Wystawa retrospektywna.
Wystawa czynna w dniach 24 maja – 23 czerwca 2019
➤ Kuratorki: Elżbieta Wiśniewska, Karina Dzieweczyńska

"Geometria jest pięknem. Wszak pomimo rozlicznych przewartościowań dziejowych, zwieńczonych współczesnym kryzysem piękna w sztuce, dodatkowo wspartym akceptacją brzydoty – geometryści zwykle odwoływali się do harmonii, symetrii i proporcji. Klasyczną koncepcję wzbogacił Plotyn wartością światła, a (Areopagita) Pseudo-Dionizy uzupełnił pojęciem blasku. I cóż tu dodać? Może odpowiedniość i subiektywny sens doświadczenia estetycznego.
Moja twórczość bazuje na takim właśnie rozumieniu piękna. Jest to konstruowanie formy z pomocą zmiennego światła, które spina realność z nieokreślonością. Szczególnie w serii kosmicznej i „Układach sferycznych” wyczuwa się, jak formy geometryczne „łapią czas” epatując blaskiem."
- Mieczysław Wiśniewski

Wróć