Nabory 2017

30.11.2017 - 18.02.2018

Wystawa czynna do 18 lutego 2018 r.

Kurator wystawy: Jarosław Denisiuk

Wystawa Nabory 2017 składa się z nowych prac zakupionych do kolekcji, jak również prac przekazanych przez artystów w formie darów. W 2017 roku Galeria EL powiększyła swoją kolekcję o 34 prace 7 artystów. Wśród nazwisk autorów prac znajdziemy: Gerarda Kwiatkowskiego, Andrzeja Smoczyńskiego, Wiesława Łuczaja, Tomasza Zawadzkiego, Piotra Korola, Ryszarda Litwiniuka oraz Arkadiusza Sylwestrowicza. Profil kolekcji Galerii EL i kierunki jej rozwoju, są wypadkową działań kolekcjonerskich jej twórcy, Gerarda Kwiatkowskiego oraz uzupełnień, które od kilku lat proponujemy. Determinują je takie zagadnienia, jak: geometria, sztuka konkretna i minimalistyczna, malarstwo materii i gestu, sztuka w przestrzeni publicznej, akcent na intelektualizm i zamysł matematyczny.

Gerard Kwiatkowski przekazał nieodpłatnie swojej macierzystej instytucji część zbiorów – ponad 220 prac – z prywatnej kolekcji, zgromadzonej w Museum Modern Art w niemieckim Hünfeld. Ta część zbiorów Galerii EL – sztuki geometrycznej, jest jedną z najciekawszych kolekcji sztuki konkretnej w skali kraju, jednocześnie jest też jedną z najmłodszych kolekcji sztuki tego nurtu w Polsce. Niezwykła hegemoniczność elbląskiego zbioru jest wynikiem świadomego kolekcjonowania, składa się z prac 160 artystów, reprezentantów wielu nurtów abstrakcji i geometrii w sztuce – od opartu, sztuki zredukowanej, abstrakcji przełomu lat 50. i 60., minimal art'u po sztukę inteligibilną i poezję konkretną. Stanowi jednocześnie znakomite uzupełnienie kolekcji tzw. „Otwartej Galerii" tj. 55 monumentalnych rzeźb z metalu – form przestrzennych, powstałych pomiędzy 1965 a 2017 rokiem oraz znajdującej się na dziedzińcu Galerii EL kolekcji poezji konkretnej na granitowych ławkach.

Wróć