Piotr Korol / Malarstwo zrodzone z metody

06.07.2017 - 31.08.2017

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Piotra Korola pt.:"Malarstwo zrodzone z metody", który odbędzie się 6 lipca o godz. 18.

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2017 r.

O twórczości Piotra Korola pisze Piotr Majewski:
"(...) Obrazy są jak naczynia, które noszą w sobie zawartość — treść. W pracach Piotra Korola tę treść, a właściwie jej sugestię zawierają zaskakujące „odkrywki” obrazu właściwego, widoczne w otworach, na ramie, pod odciętym narożnikiem, w końcu — wewnątrz obrazu, który niekiedy przyjmuje postać tunelu. W tym ostatnim przypadku obraz znajduje się w głębi, pod powierzchnią — jest, ale nie można go zobaczyć. (...) W sensie czysto pojęciowym, w obiektach tego typu autor rozważa takie zagadnienia, jak: peryferyjność, fragmentaryczność, komunikacja, niewiadoma. 
W podejściu Piotra Korola do sztuki ujawniają się dwa zasadnicze aspekty: konceptualny i minimalistyczny. Obiekty, które tworzy, są sprowadzone do postaci elementarnej. Rządzi nimi geometria, a ręka artysty precyzyjnie cyzeluje detal. Patrząc całościowo na wszystkie prace artysty uderza w nich staranność, a zarazem przejrzystość malarskiej wypowiedzi. Artysta jest niezwykle skoncentrowany, konsekwentnie wytycza możliwe szlaki dalszych eksperymentów, które wynikają z badania możliwości obmyślonych przez siebie malarskich metod — sposobów postępowania wobec formy dzieła. Jest to proces otwarty".

Piotr Korol (1975)
Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1996-2001). Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Styki. Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS. Obecnie asystent w pracowni malarstwa prof. Tomasza Zawadzkiego.

Wróć