Sławomir Marzec, Tomasz Zawadzki / Obrazy

06.07.2017 - 31.08.2017

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Tomasza Zawadzkiego i Sławomira Marca pt.: "Obrazy", który odbędzie się 6 lipca o godz. 18.

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2017 r. Na wernisaż wstęp wolny.

O twóczości Tomasza Zawadzkiego pisze w katalogu wystawy Dorota Seweryn-Puchalska: 
"Artysta podejmuje się trudnego zadania wyrażenia abstrakcyjnych pojęć poprzez tkankę malarską. Ujawnia nam czas, a właściwie jego przemijalności. I wbrew pozorom czas nie jest tu destrukcją, albowiem jest w nim zapisana ciągłość trwania w kolejnych przemianach. To tak jak nasza tożsamość budowana jest w czasie poprzez pamięć. I to kolejne pojęcie, które odczytujemy w pracach artysty. Pamięć. Nierozerwalnie wiąże się zpojęciem czasu mając nad nim przewagę w swojej sile zatrzymywania go. Przeszłość staje się teraźniejszością. (...) Obrazy Tomasza Zawadzkiego łączy logika myśli i wewnętrzny porządek. Budowana przestrzeń malarska, wyznaczana przez reguły przynależne sztuce, ma w sposób jak najbardziej czysty oddziaływać na odbiorcę. Zatem minimalizm środków i abstrakcyjność formy nie pobudzają do dodatkowych, niepotrzebnych skojarzeń. Sztuka artysty nie ilustruje emocji, doświadczeń, przeżyć, ona ma je pobudzić. To filozoficzna refleksja nad prawami rządzonymi światem pozwala artyście te same uniwersalne prawa narzucić malarstwu. Artysta zezwala na wpisanie w świat sztuki jedynie nieuchwytnych stanów ducha i rozumu. Sztuka dlatego jest autonomiczna, ponieważ posiada swój język wyrazu, ale nie jest przez to zamknięta na dialog. Artysta dąży do takiej jej wewnętrznej spójności w abstrakcji, która pozwoli poruszyć czy pobudzić niczym muzyka, którą Søren Kierkergaard nazwał najabstrakcyjniejszym medium dla najabstrakcyjniejeszej idei, którą dla niego jest genialność zmysłowa".

Natomiast tak o swoich pracach mówi sam Sławomir Marzec:
"Od wielu lat pozostaję wierny swojemu przekonaniu (a nawet zaczynam odnajdywać tego repetycje w katalogach niektórych kolegów), że sztuka jest istotnym doświadczeniem widzialności, a jednocześnie namysłem i sporem nad samą istotnością oraz samą widzialnością. Oczywiście widzialnością pojętą jak najszerzej, uwikłaną w nasze rozumienie, nasze uczucia, pamięć, wyobraźnię, doświadczenia, nadzieje i obawy. (...) zdecydowanie staję po stronie sztuki jako uważności na poziomie subtelnym, na pogranicza widzialnego i niewidzialnego, bo de facto tam tylko możemy jeszcze coś zrobić."

Tomasz Zawadzki (1956)
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP im. E. Gepperta). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Jest profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych WA UMCS w Lublinie, gdzie kieruje Zakładem Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych m.in.: Galeria Studio w Warszawie, Galeria XX1 w Warszawie, Galeria 72 w Chełmie, Museum Modern Art w Huenfeld w Niemczech. Brał też udział w blisko 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Galerii 72 w Chełmie, Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Galerii EL w Elblągu, Galerii Labirynt w Lublinie, Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku, Museum Modern Art Huenfeld w Niemczech. 

Sławomir Marzec (1962) 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Kunstakademie Düsseldorf. Od 1988 r. pedagog ASP w Warszawie, obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki; od 2013 r. także profesor Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną i film.
Autor około siedemdziesięciu wystaw indywidualnych (m.in. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Labirynt w Lublinie, Galeria Foksal i CSW w Warszawie) oraz licznych publikacji (m.in. w Art Inquiery, NYArts, Contemporary, Format), w tym książek z pogranicza teorii i krytyki sztuki (m.in. „Sztuka polska 1993-2014. Arthome versus artworld”, „Wszystko, czyli obraz i obrazy”). Jeden z inicjatorów powołania Forum Nowej Autonomii Sztuki.

Wróć