Transterytoria

23.01.2014 - 02.03.2014

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na międzynarodową wystawę Transterytoria, której wernisaż odbędzie się 23 stycznia 2014 r. o godz. 18. W wystawie biorą udział pedagodzy czterech wyższych uczelni artystycznych z Polski, Słowacji i z Czech: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie, Wydziału Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie i Wydziału Sztuk Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

W zamyśle autorów tematem wystawy Transterytoria jest próba mapowania i określenia na ile czytelne są związki, punkty styczne i przenikania się archetypów idei i myśli z jednej a powinowactwa form wizualnych artystów, uczestników wystawy z drugiej.

Artyści, uczestnicy projektu są zawodowo związani z trzema zaprzyjaźnionymi uczelniami, pomiędzy którymi istnieją silne związki - wymiana pedagogów i studentów w ramach programu Erasmus, wymiana wystaw, wykładów, wspólnych plenerów i sympozjów (dotyczy to szczególnie artystów związanych z pracowniami rzeźby).
Akademie to obecnie uczelnie, gdzie na wielu kierunkach wykładają wybitni twórcy i znaczące osobowości. Jeżeli analizujemy propozycje i dokonania poszczególnych szkół na wystawach twórczości ich pedagogów i studentów, to widoczne stają się indywidualne cechy charakterystyczne dla każdej z nich, pewien terytorialny charakter kształcenia.

Z drugiej strony, dzięki prawie nieograniczonemu dostępowi do informacji, aktywnemu angażowaniu inter i multimedialnych technologii buduje się jakieś ponadregionalne i ponadnarodowe universum. Prezentując projekt artystyczny trzech uczelni o tak silnych wzajemnych kontaktach ciekawi jesteśmy na ile w oczach odbiorcy czytelny jest fakt istnienia transterytorium – czegoś odczuwalnie wspólnego.

Za pomocą tak skonstruowanego projektu artystycznego stawiamy sobie, my, jego autorzy następujące pytania, na które jak sądzimy odpowie wspólnie organizowana przestrzeń, którą wspólnie stworzymy w Galerii EL w Elblągu. Czy ujawniają się w czytelny sposób jakieś wspólne tematy – punkty odniesienia artystów biorących udział w wystawie. Jeśli nie, to czy istnieją jakieś wspólne obszary zainteresowań artystów? Mamy nadzieję, że może nią być sytuacja samej sztuki, a także autorskie autokomentarze do ich w jej przestrzeni obecności, miejscu i sposobie artykulacji ich poglądów. Czy stworzy się pewna, wystarczająca wspólna suma znaczeń, takiej pewności nie mamy, bowiem zdecydowaliśmy, aby artyści sami, indywidualnie zdecydowali o wyborze swoich prac.
My kuratorzy decydowaliśmy jedynie o składzie personalnym projektu. 
Jesteśmy bardzo ciekawi i jest to dla nas działanie o charakterze eksperymentu, czy pomimo indywidualnych odrębności i różnic pewnych narodowych znaczeń, kodów i nawyków oraz odmiennych sposobów edukacji w akademiach, znajdziemy jakąś, może nawet nie do końca zarysowaną „wspólność”. 
Na ile ogólna sytuacja artystów w sztuce jest transterytorialna?
Na ile bliska jest mentalność i sposób analizowania sztuki artystów obszaru wyszehradzkiego?
Uczestnicy wystawy z poszczególnych uczelni znają się bardzo dobrze, częściowo znają się artyści z poszczególnych, zaproszonych do projektu szkół (bowiem na podstawie tej wzajemnej wiedzy o sobie, dokonany został wybór uczestników wystawy).
Część artystów brała wreszcie udział we wspólnych działaniach edukacyjnych pomiędzy tymi instytucjami akademickimi. 
Jako ciekawostka, przypomina mi się w tym miejscu dziś już trochę „księżycowa” propozycja Zbigniewa Brzezińskiego z okresu transformacji (czyli z przed ćwierć wieku) o pewnym rodzaju federacji Polski i ówczesnej Czechosłowacji na mapie ówczesnej Europy, wtedy w Polsce szeroko dyskutowana i analizowana.
Dzisiaj na tej mapie widzimy cztery miasta i artystów w nich pracujących i prezentujemy ich w Galerii EL w Elblągu z Bratysławy, Ostrawy, Brna i Łodzi. 
Czy budują oni jakieś transterytoria przepływu wspólnego przepływu odczuwania i rozumienia współczesności?

Kuratorzy wystawy:
prof. Marek Wagner
ad. Bogdan Wajberg
mgr Agnieszka Mikołajczyk

Uczestnicy wystawy: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi:
Agata Bielska (sztuka video, performance)
Beata Marcinkowska (obiekty)
Agnieszka Mikołajczyk ( obiekty)
Krzysztof Rynkiewicz (sztuka video)
Jolanta Wagner (rysunek)
Marek Wagner (obiekty, instalacje)
Bogdan Wajberg (rzeźby)

Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie
Patrik Kovačovský (obiekty rzeźbiarskie, instalacje)

Wydział Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie
Mikyta Svätopluk (fotografia, grafika)

Wydział Sztuk Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie
Jaroslav Koléšek (rzeźba)
Jiří Surůvka (artysta nowych mediów) 

*** 
Agata Katarzyna Bielska 
(ur.1984 w Łodzi), artystka wizualna, animatorka kultury, inicjatorka działań społecznych. Tworzy video i video-instalacje. Zajmuje się także malarstwem, performance, sztuką w przestrzeni publicznej. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dyplom w 2010 r. w pracowni prof. Konrada Kuzyszyna, obecnie jest wykładowcą na macierzystej uczelni. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia w 10. Konkursie Gepperta, oraz nagrody Ministra Kultury i Sztuki w XXVI Konkursie im. Strzemińskiego.

Marek Wagner
(ur. w 1949 r.)Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1967-1974. Dyplom na Wydziale Tkaniny w 1973 r. i na Wydziale Grafiki w 1974 r. Obecnie profesor w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł Strzemińskiego w Łodzi. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Edukacji Wizualnej, tworząc program, w którym oprócz tradycyjnych realizacji rzeźbiarskich powstają nietypowe i eksperymentalne prace studenckie. W latach 70-tych i 80-tych uprawiał rysunek i malarstwo, które w latach 90-tych zastąpił tworzeniem prac trójwymiarowych.
Znalezione stare przedmioty łączy z nowymi tworzywami i przy zastosowaniu współczesnych technologii buduje symboliczne obiekty oraz konstruuje wieloelementowe instalacje. W swoich działaniach podejmuje temat wpływu zmieniających się norm cywilizacyjnych XX w. na formy kultury materialnej. Prace stanowią komentarz do historycznie i współcześnie analizowanego procesu umasowienia uczestnictwa w kulturze, prowadzącego do jej generalnego regresu.

Jiři Surůvka
(ur.w 1961 roku w Ostrawie). W latach 1984-1992 studiował w Uniwersytecie Ostrawskim na wydziale filozofii, na kierunku pedagogicznym nauczania literatury i sztuki. W latach 1992-94 pracował jako nauczyciel, a w 1994 roku został niezależnym artystą poświęcając się twórczości w dziedzinie nowych mediów, malarstwa i instalacji, a także literaturze; jest kuratorem wystaw i twórcą kabaretu. Od 2003 roku wykłada w Uniwersytecie Ostrawskim - w Katedrze Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia w pracowni nowych mediów.
(...) W twórczości Jiři´ego Surůvki spotykamy obrazy, wydruki komputerowe, obiekty i performances, które komentują w sposób prowokacyjny otoczenie. W swych dziełach artysta wyszydza rozwój przemysłu rozrywkowego, kult indywidualizmu, demaskuje autorytaryzm i - jak sam mówi - "broni się przed wszędzie obecnym powierzchownym podejściem i ogłupieniem."
(...) Kolaże i wydruki komputerowe Jiři´ego Surůvki to odpowiednio wybrana forma, przystępna dla widza przez swój charakter, prostolinijność, która nie zmusza do podziwiania swej "wartości intelektualnej."
W języku artystycznym Surůvka wykorzystuje bogaty potencjał reklamy, liczne parafrazy z historii sztuki, symbolikę totalitaryzmu - wszystko to podane jest w sposób zrozumiały dla szerokiej publiczności, przy okazji jednak balansuje na granicy karykatury przekazu medialnego. Jego twórczość dowodzi, że stale mogą powstawać dzieła czerpiące z mocnej tradycji pop-artu, potrafiącego doskonale przekazywać swoje idee widzowi. Siła obrazów Surůvki jest w dużej mierze wynikiem zagęszczenia tych idei - można uszczypliwie dodać: idei, w których satyra jest najprostszym i najsilniej działającym środkiem wyrazu (...).
strona domowa artysty: http://www.sca-art.cz/suruvka/

Patrik Kovačovský
(ur. 1970 r.) ukończył Akademię Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie oraz Multimedia i film na AC w Kalifornii. Od 2007 roku kieruje pracownią Rzeźby w architekturze na Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie.
Artysta odnosi się do filmu eksperymentalnego, fotografii, instalacji, malarstwa, druku i rzeźby. Wystawiał m.in. na prestiżowych wystawach X Documenta w Kassel 1997, EXPO 2000 Hanower i Multimedia i Biennale Sztuki Filmowej 2000 w Paryżu.

Svätopluk Mikyta 
(ur. 1973 roku w Čadcy) Studiował na Akademiach Sztuk Pięknych w Bratysławie oraz Stuttgarcie. Laureat Strabag Art Award International, Vienna (2011) oraz Oskár Čepan Award (2008), stypendysta DAAD HDK Berlin (2001 -2002), oraz rezydent ISCP New York (2011). Prace w zbiorach: Art Institute of Chicago, Zabludowicz Collection Londyn, MUDAM Collection Luxembourg, Museum of Applied Arts, Praga. Od 2008 roku prowadzi „BANSKA STANICA Contemporary”. 

Jaroslav Koléšek
(ur. 1974 w Šternberk). Studia na SUPŠ w Brnie, oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Ostravie. Od 2011 prowadzi Katedrę Rzeźby na Uniwersytecie w Ostravie. Członek grupy VY3 (wspólnie z A. Hudečkem i K. Szanyiovą). Realizuje rzeźby w przestrzeni publicznej, specjalizuje się w małych formach rzeźbiarskich, m.in. szkle artystycznym.

Agnieszka Mikołajczyk 
(ur. w 1979 r. w Łodzi) Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi. Studia w latach 1999 – 2004 r. Dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Marka Wagnera i ad Bogdana Wajberga w 2005r. Od 2007 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi jako asystentka w Pracowni Rzeźby i Działań w Przestrzeni prof. Marka Wagnera oraz w Pracowni Rzeźby ad Bogdana Wajberga. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych wystaw oraz sympozjów rzeźbiarskich. Twórczość w zakresie rzeźby, obiektu oraz instalacji typu site specific. Realizowane obiekty rzeźbiarskie są metaforycznym komentarzem przełomu dokonującego się na polu nauki i technologii oraz ich ingerencji w obszar życia biologicznego. 

Beata Marcinkowska
pracuje jako adiunkt w Katedrze Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uprawia twórczość intermedialną, jest autorką kolaży, obiektów i instalacji. Interesuje się problematyką związaną z kulturowymi stereotypami płci. Prowadzi warsztaty artystyczne i rozwoju osobistego, a także pisze podręczniki dla dzieci i młodzieży. 

Bogdan Wajberg 
(ur. w 1955 roku w Łodzi). Od 1982 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, w Pracowni Rzeźby i Działań w Przestrzeni na Wydziale Sztuk Wizualnych. Współautor i uczestnik międzynarodowych projektów rzeźbiarskich w kraju i za granicą. Koordynator i uczestnik międzynarodowych warsztatów i sympozjów rzeźbiarskich w Europie. W latach 2006-2010 kurator Galerii Rzeźby ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie współcześnie formułowanej przestrzeni.

Krzysztof Rynkiewicz 
(ur. w 1952 roku w Łodzi). Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1973-1978. Dyplom na Wydziale Grafiki w 1978 r. W latach 1977-1987 pracował jako scenograf i aktor w Teatrze 77 w łodzi. Przez następne 10 lat pracował w Łódzkim SEMAFORZE, gdzie zrealizował 3 animowane filmy autorskie, animowany 25 min. film tv, oraz pełnometrażowy animowany film kinowy. W STO FILMS w Łodzi zrealizował 34 odcinki animowanej serii dla dzieci.
Obecnie jest profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi /kierownik Katedry Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych/, oraz prowadzi pracownię filmu animowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Jolanta Wagner 
zajmuje się rysunkiem, malarstwem i działaniami przestrzennymi. W 1973 ukończyła PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi. Od 1974 roku wykłada ma macierzystej uczelni, obecnie prowadzi Pracownię Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Ma w swoim dorobku ok. 50 wystaw indywidualnych oraz ok. 300 zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest laureatką nagród, m.in. Grand Prix Biennale-Bośnia (1990). Była też stypendystką Royal Academy of Art w Londynie w 1982 roku, Ministerstwa Kultury Danii (lata 1993, 1997), Amerykańskiej fundacji CECIP w Nowym Jorku (1999, 2002). Jolanta Wagner jest również autorką projektu „Ja Tu i Teraz” - międzynarodowych warsztatów intermedialnych, które do tej pory miały miejsce w Łodzi i Mediolanie. W 2002 roku otrzymała tytuł profesora. 

Organizatorzy:
Centrum Sztuki Galeria EL, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Vysoka Škola Výtvarných Umení v Bratyslave, Faculta Výtvarných Umení, Vysokého učení technického v Brně, Faculta Umění Ostravska Univerziteta v Ostravě.

Wystawa czynna do 2 marca 2014 r.

Wróć