Wystawa Sławomira Lipnickiego "Omdlenia"

08.11.2018 - 31.12.2018

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Sławomira Lipińskiego "Omdlenie", który odbedzie się 8.11.18. o godzinie 18.00. Wstep na wernisaż jest bezpłatny. 

Punktem wyjścia pracy artysty są fotografie Leni Riefenstahl, wykonane w czasie XI Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Postawa Riefenstahl wobec fotografowanego tematu jest niejednoznaczna. Widoczne jest jej uwiedzenie klasycyzmem totalitarnej formuły obrazowania: ciała, pokonujące ograniczenia przestrzeni i sił grawitacji są zmęczone wysiłkiem, a jednocześnie wyzwolone. Uosabiają nadludzi, spełnienie marzeń nazistowskiej ideologii. Z drugiej jednak strony, już na swój bardzo indywidualny, kobiecy sposób, Leni Riefenstahl podkreśla androginiczność wyćwiczonych, muskularnych ciał. Lipnicki tworzy więc interpretację interpretacji, inspirując się jej fotografiami. Obrazy artysty są próbą uchwycenia i pokazania sposobu widzenia przez reżyserkę „Triumfu woli”, jej sposób patrzenia, który nadal fascynuje i uwodzi. 

Tematyka prac Sławomira Lipnickiego ogniskuje się wokół ciał sportowców zatrzymanych w kadrze obrazu, jednak inspirację artysty nie stanowi bezpośrednia obserwacja zawodów i rozgrywek sportowych. Artysta wprowadza nas w przestrzeń malarskiej instalacji, gdzie szyby oddzielające widza od obrazów pełnią jednocześnie role okna panoramicznego, umożliwiającego obserwację sportowej akcji. Przedstawione ciała, uchwycone w ułamkowym epizodzie, zamrożone są w jednym z czterech żywiołów. Woda, powietrze, ziemia i ogień są dla sportowca niewidocznym przeciwnikiem, z którym musi się zmierzyć, zdobyć, pokonać. Określają także symbolikę obecną w olimpijskich zmaganiach od czasów greckich, podkreślając kontinuum trwania tradycji olimpijskiej, niezależnej od zmiennych nurtów historii.

Kurator: Karina Dzieweczyńska

Sławomir Lipnicki- urodzony w 1972 roku w Gdańsku. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w 2000 roku. Jest również absolwentem teologii w Gdańskim Instytucie Teologii. Od roku 2001 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni; doktor habilitowany. Laureat Nagrody Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej InSpiracje (2008). Obecnie pracuje w Katedrze Podstaw Rysunku i Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Jego prace mają głębokie tło społeczne i filozoficzne. W swojej twórczości często wykorzystuje fotografię dokumentalną oraz zdjęcia rodzinne, reinterpretując zawarte w nich znaczenia.

Wróć